Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 44,990.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,630.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 43,700.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,310.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,000.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,440.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 42,030.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 42,210.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,210.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 12,240.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,170.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,050.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,610.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,330.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 42,440.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,730.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,760.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,230.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,090.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,630.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,890.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,680.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,120.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,060.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,810.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 44,390.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,750.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,820.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 46,410.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 45,660.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,850.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,670.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,970.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,800.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,090.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 59,180.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 44,220.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 44,180.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,310.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,460.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,120.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,060.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,500.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,670.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 57,860.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 46,700.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 45,080.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,800.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 45,680.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,280.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,470.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,760.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 58,850.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,310.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,460.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,310.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 58,290.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,190.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,330.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,210.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,190.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,270.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,180.00